Banner Mygarden 19.73fr3
Banner-mygarden-1366x520-6.1
Banner-mygarden-1366x520-7.1

Dịch vụ+Xem thêm

Vật tư trồng cây+Xem thêm

Sản phẩm nổi bật+Xem thêm

50.000

Tặng: 01 gói Thuốc đậu sai quả 25gr (có giá 15.000đ)

80.000

Tặng: 02 gói Hạt giống mồng tơi F1 (có giá 30.000đ)

30.000

Tặng: 01 cái Chậu nhỏ treo ban công (có giá 10.000đ)

30.000

Tặng: 01 cái Chậu nhỏ treo ban công (có giá 10.000đ)

55.000

Tặng: 02 cái Chậu nhỏ treo ban công (có giá 20.000đ)

Gợi ý cho bạn+Xem thêm

160.000

Tặng: 01 gói siêu lân đen Humic 30gr (có giá 25.000đ)

80.000

Tặng: 01 gói Trị thối nhũn Citizen 7gr (có giá 20.000đ)

110.000

Tặng: 01 gói Trị thối nhũn Citizen 7gr (có giá 20.000đ)

80.000

Tặng: 01 gói Trị thối nhũn Citizen 7gr (có giá 20.000đ)

89.000

Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)

 

40.000

Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)

35.000

Tặng: 01 gói Thuốc trị nấm Nicozol (có giá 20.000đ)

35.000

Tặng: 01 gói Hạt giống mồng tơi F1 (có giá 15.000đ)

40.000

Tặng: 01 gói Thuốc trị nấm Nicozol (có giá 20.000đ)

Kiến thức+Xem thêm

Cảm nhận khách hàng

Cộng đồng trồng rau

Bản đồ My Garden

Liên hệ My Garden
    Fanpage My Garden