Thuốc trừ sâu

Showing 1–24 of 48 results

40.000

Tặng: 01 lọ Thuốc kích rễ N3M 20 ml (có giá 15.000đ)

27.000

Tặng: 01 gói Phân bón lá Vitamin B1 (có giá 20.000đ)

120.000

Tặng: 02 cái Chậu nhựa treo bí tròn (có giá 30.000đ)

100.000

Tặng: 01 gói Phân bón đậu tương 1kg (có giá 30.000đ)

160.000

Tặng: 01 gói Đất sạch ủ Tribat 5dm3 (có giá 30.000đ)

80.000

Tặng: 01 gói Phân bò ủ Tribat 3dm3 (có giá 30.000đ)

50.000

Tặng: 01 cái Chậu nhựa treo bí tròn (có giá 15.000đ)

60.000

Tặng: 01 cái Chậu treo nhỏ bát giác (có giá 15.000đ)

55.000

Tặng: 01 cái Chậu nhựa treo bí tròn (có giá 15.000đ)

40.000

Tặng: 01 lọ Kích thích rễ Map 100gr (có giá 25.000đ)

30.000

Tặng: 01 gói Hạt giống rau muống F1 (có giá 15.000đ)

50.000

Tặng: 02 cái Chậu nhỏ treo ban công (có giá 20.000đ)

100.000

Tặng: 01 gói Đất sạch ủ Tribat 5dm3 (có giá 30.000đ)

160.000

Tặng: 02 gói Phân bò ủ Tribat 3dm3 (có giá 60.000đ)

30.000

Tặng: 01 lọ Thuốc kích rễ N3M 20 ml (có giá 15.000đ)

130.000

Tặng: 01 gói Phân bò ủ Tribat 3dm3 (có giá 30.000đ)

130.000

Tặng: 01 gói Đất sạch ủ Tribat 5dm3 (có giá 30.000đ)

40.000

Tặng: 01 gói Phân bón đậu tương 1kg (có giá 30.000đ)