Vườn rau sạch nhà chị Mai – KĐT Ao Sào

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH VƯỜN TRỒNG RAU SẠCH NHÀ CHỊ MAI – KĐT AO SÀO

  • Chủ đầu tư: Chị Mai
  • Địa chỉ: KĐT Ao Sào, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Đơn vị Thiết kế & Thi công: Công ty TNHH My Garden
  • Yêu cầu của chủ đầu tư:
  • Giải pháp đưa ra:
  • Hình ảnh công trình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Bài viết liên quan

Trả lời