Vườn trồng rau sạch nhà ca sỹ Trọng Tấn có rau củ quả

Công trình vườn trồng rau sạch nhà ca sỹ Trọng Tấn

Vị trí: Sân thượng
vuon-trong-rau-sach-nha-ca-sy-trong-tan-co-rau-cu-qua-hinh-1

vuon-trong-rau-sach-nha-ca-sy-trong-tan-co-rau-cu-qua-hinh-2

CT-Ca-sy-Trong-Tan-hinh-6

CT-Ca-sy-Trong-Tan-hinh-5

CT-Ca-sy-Trong-Tan-hinh-4

CT-Ca-sy-Trong-Tan-hinh-3

CT-Ca-sy-Trong-Tan-hinh-2

CT-Ca-sy-Trong-Tan-hinh-1

Trả lời

Bài viết liên quan

Trả lời