Vật tư trồng lan

Hiển thị 1–24 của 171 kết quả

30.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)
140.000
Tặng: 01 gói Hạt giống rau muống F1 (có giá 15.000đ)
45.000

Tặng: 01 gói Hạt giống rau muống F1(có giá 15.000đ)

 

35.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)
30.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)
70.000
Tặng: 01 lọ Thuốc kích rễ N3M 20 ml (có giá 15.000đ)
15.000
Tặng: 01 viên Viên nén ươm cây con (có giá 1.500đ)
40.000
Tặng: 01 lọ Thuốc kích rễ N3M 20 ml (có giá 15.000đ)
65.000
Tặng: 01 lọ Thuốc kích rễ N3M 20 ml (có giá 15.000đ)
125.000
Tặng: 01 gói Trừ sâu Reasgant 3.6EC (có giá 35.000đ)
55.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)
35.000

Tặng: 01 gói Thuốc trừ rệp Marshal(có giá 20.000đ)

 

50.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)
60.000
Tặng: 01 gói Hạt giống rau muống F1 (có giá 15.000đ)
50.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)
35.000
Tặng: 01 gói Trị nấm bệnh Anvil 5SC (có giá 20.000đ)